Koululaiset saavat ensi viikolla hyvän mahdollisuuden tutustua sanomalehtiin, kun oppilaitoksiin ympäri maata jaetaan yli miljoona sanomalehteä. Koulut ovat saaneet tilata lehtiä opetuskäyttöön lehtitaloista.

Sanomalehtien Liiton 13. Sanomalehtiviikkoa vietetään 12.-16.2.2007. Lehtien verkkopalvelut ovat tänä vuonna painotetusti esillä. Useat lehdet avaavat maksulliset verkkolehtensä ja digitaaliset näköislehtensä koululaisten vapaasti katsottaviksi viikon ajaksi.

Oppilailla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua helposti sanomalehtien mittaviin sähköisiin arkistoihin. Myös Suomen Tietotoimisto STT tarjoaa arkistonsa koulujen käyttöön opettajien välityksellä.

–Mediakasvatus on nyt suuren kiinnostuksen kohteena. Internetin käytössä lähdetietoisuuden opettaminen on noussut esille ja siinä on sanomalehtien vahvuus myös verkossa: luotettavuus.

–Sanomalehtiviikko ei korvaa sanomalehtien jatkuvaa käyttöä osana koulutyötä ja opiskelua, mutta se on lehtitalojen yhteinen, samanaikainen panostus, joka herättää opettajat ja oppilaat miettimään sanomalehden roolia omassa mediamaailmassaan ja sitä, mikä on sanomalehden tehtävä suhteessa muihin medioihin, kertoo yhteyspäällikkö Pirjo-Riitta Puro Sanomalehtien Liitosta.

Viime vuonna tehdyn PISA-jatkotutkimuksen mukaan sanomalehtiä säännöllisesti lukevat 15-vuotiaat nuoret pärjäsivät oppimistulosten vertailussa parhaiten. Tämä koski äidinkielen taitojen lisäksi myös matematiikan, luonnontieteen ja ongelmanratkaisun taitoja.