Vammaisten ja muiden erityisryhmien palvelujen kehittäminen toi YLElle ensimmäisen viestintäalan asiakaspalvelupalkinnon.

Palkintolautakunnan perusteluissa todetaan YLEn osoittaneen palveluhenkisyyttä ja halukkuutta keskinäiseen vuoropuheluun erilaisten ihmisryhmien tiedonsaannin parantamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen luovutti palkinnon YLEn toimitusjohtajalle Mikael Jungnerille ja strategia- ja kehitysjohtaja Ismo Silvolle ministeriön vuosittaisessa Viestintäfoorumi-seminaarissa keskiviikkona 7. helmikuuta.

Ensimmäistä kertaa myönnetyllä palkinnolla halutaan kannustaa viestintäalan toimijoita parantamaan asiakaspalveluaan. Palkinnon saajan valitsi lautakunta, jossa oli edustajia alan yrityksistä, järjestöistä ja viranomaisista.

Palkinto myönnettiin YLElle erityisryhmien palveluiden kehittämisestä kokonaisuudessaan. Yksi tällainen palvelu on digitelevision äänitekstitys, jonka avulla näkövammaisten, ikääntyneiden ja kehitysvammaisten on helpompi seurata televisiolähetyksiä.

Muita erityisryhmille suunnattuja YLEn palveluita ovat muun muassa Radio Finlandin selkouutiset, päivittäiset viittomakieliset uutislähetykset ja etnisten ryhmien kuten romanien, saamelaisten ja maahanmuuttajien palvelut.

Palkintolautakunta toivoo palkinnon rohkaisevan YLEä kehittämään edelleen erityisryhmien palvelujaan. Vammaisjärjestöt toivovat esimerkiksi lisää tv- ja äänitekstityksiä, viittomakielistä aineistoa sekä suurempaa tekstikokoa tekstityksiin.

Tulosta