TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. julkaisi Web 2.0 -oppaan

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen yleisesityksen Web 2.0-ilmiöstä, joka on internetin kuumimpia kuhinasanoja. Opas on ladattavissa maksutta TIEKE:n www-palvelusta http://www.tieke.fi/julkaisut .

Monet arvovaltaisetkin tahot ovat viimeisen kahden vuoden aikana
kuluttaneet runsaasti energiaa yrittäessään määritellä internetin muutostekijäksi kutsuttua Web 2.0aa. Se ei kuitenkaan ole mikään
yksiselitteisesti määriteltävä ilmiö, tekniikka tai toimintatapa.

Web 2.0 – johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin
kertoo, että lähinnä kyseessä on eräänlainen konsepti ja uusi tapa
toimia niin www-palvelun suunnittelussa, ohjelmoinnissa,
markkinoinnissa kuin tuotannossakin. Se on käytännössä joukko ideoita, tekniikoita, ominaisuuksia ja piirteitä, joilla ei edes ole
välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa. Osa tekniikoista ja
piirteistä keksittiin jo kymmenisen vuotta sitten, mutta niitä on
päästy hyödyntämään mielekkäästi vasta laajakaistayhteyksien ja
riittävän www-tallennustilan myötä.

Yksi Web 2.0-ajattelun suosion syistä onkin helppo omaksuttavuus. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti vaan haluttuja piirteitä voidaan nivouttaa normaalin sovellus- ja palvelukehityksen osaksi.

Web 2.0-opas on jaettu kolmeen teemaan: internetin uudet
ansaintalogiikat, yhteisölliset verkkopalvelut sekä tietokoneohjelmien siirtyminen www-selaimeen. Opas avaa runsain esimerkein uudet termit, kuten pitkä häntä, mashup, joukkojen älykkyys ja asiasanapilvi.

Opas esittelee Web 2.0:n hyötyjä mahdollisimman monille toimijoille. Samalla oppaan alateemana kulkee pohdinta siitä, vaikuttaako Web 2.0 myös organisaatiokulttuuriin ja toimintatapoihin, ja jos vaikuttaa, niin millaisia esimerkkejä muutos tarjoaa.

-TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n yhtenä tavoitteena on toimia tietoyhteiskunnan kehityksen positiivisena kiihdyttäjänä, toteaa TIEKE:n toiminnanjohtaja Aatto J. Repo.

Oppaan tekijä on TIEKE:n erityisasiantuntija Kari A. Hintikka. Hän on julkaissut lukuisia tietokirjoja ja oppaita internetin ilmiöistä.