Nelonen Median Radio Rock on tuoreiden tutkimusten mukaan kaikista radiokanavista kiinnostavin 15 – 60 -vuotiaiden keskuudessa.

Nelonen Media teetti Marketing Radarilla valtakunnallisia tutkimuksia uuden Radio Rockin tunnettuudesta, kuuntelusta ja kiinnostavuudesta viikoilla 1-3 2007. Tutkimusten mukaan Radio Rock saavutti kolmessa viikossa 78 prosentin tunnettuuden 15 – 60 -vuotiaiden keskuudessa.

Radio Rock vetoaa erityisesti Nelonen Median kohderyhmään eli muutosmyönteisiin (nopeisiin ja varhaisiin omaksujiin) sekä 15 – 44 -vuotiaisiin.

Radio Rockin tunnettuus:

Nopeat,86 %
Varhaiset, 79 %
15 – 25 -vuotiaat, 85 %
25 – 44 -vuotiaat, 81 %

Radio Rock oli viikolla 3 kiinnostavin radiokanava ylipäätään kaikkien miesvastaajien kesken.

Myös Radio Rockin nimestä pidetään. 60 prosenttia tutkimukseen osallistuneista piti Radio Rock -nimeä positiivisena, kielteisenä sen koki 11 prosenttia. Ikäryhmissä 15 – 24 -vuotiaat ja 25 – 44 -vuotiaat jopa 70 prosenttia piti nimestä.

Tunnettuutta mitattaessa tutkimuksen otanta oli 699 henkilöä, kuuntelua ja kiinnostavuutta mitattaessa 198 henkilöä ikäryhmissä 15-60v.