EK: Vahva suoja tekijänoikeuksille

Tekijänoikeuksien merkitys tietoyhteiskunnassa on kasvanut. Niiden jalostusarvo on yli kuusi prosenttia BKT:stä. Digitalisointi on
muuttanut tekijäoikeuksilla suojatun aineiston tuotantoa, käyttöä ja jakelua. Oikeuksien hallinnalle ja täytäntöönpanolle asetetaan
entistä suurempia vaatimuksia, Elinkeinoelämän Keskusliitto toteaa.

Johtaja Jukka Ahtelan mukaan innovaatioiden lisääminen ja niiden hyödyntäminen edellyttävät, että yritykset voivat suojata
investointejaan ja kehittää uusia palveluja ja tuotteita.

Tekijänoikeuksia koskevat kysymykset tulisi keskittää
teollisuusasioista, kilpailuasioista ja kuluttajansuojasta vastaavaan
ministeriöön eli kauppa- ja teollisuusministeriöön. Kulttuuripo-
liittiset ja elinkeinopoliittiset näkökohdat eivät ole toisiaan
poissulkevia. Kummankin etu on vahva suoja tekijänoikeuksille, hän toteaa.

Tekijänoikeudet siirrettävä työnantajalle

Tekijänoikeuslakia tulee uudistaa selkeämmäksi ja toimivammaksi. Lain tulee ottaa huomioon uudet teknologiat ja jakelukanavat. Lakiin tulisi sisältää työsuhdetekijänoikeusolettama. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteessa luotujen teosten taloudelliset oikeudet siirtyisivät
työnanta-jalle, jollei toisin ole sovittu.

Suomen tulisi laatia kansallinen IPR-strategia, jossa
immateriaalioikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaisiin
kokonaisvaltaisesti kattaen kaikki suojamuodot.