Aikakauslehdet kokosivat mediatutkimustietonsa yhteiseen Ylivoimapankkiin

Voimansa yhdistäneet lehtitalot haluavat nostaa aikakauslehdet mainosvälineenä ohi television.

Mainostajat arvostavat yhä enemmän tutkimustietoa, joka auttaa sekä mainonnan suunnittelussa että sen tulosten arvioinnissa. Aikakauslehtien uusi Ylivoimapankki antaa mainonnan suunnittelijoiden käyttöön valtavan tietokannan aikakauslehtimainonnan huomio- ja lukuarvoista.

Mainostajat arvostavat yhä enemmän tutkimustietoa, joka auttaa sekä mainonnan suunnittelussa että sen tulosten arvioinnissa. Aikakauslehtien uusi Ylivoimapankki antaa mainonnan suunnittelijoiden käyttöön valtavan tietokannan aikakauslehtimainonnan huomio- ja lukuarvoista.

Aikakauslehtien Liiton tietopankkihankkeen takana ovat kaikki merkittävimmät jäsenkustantajat.

–Mainostaja tahtoo tietää, millaisiin huomioarvoihin aikakauslehtimainonnassa päästään ja miten muut hänen toimialallaan ovat pärjänneet. Tutkittu tieto mainonnan läpimenosta eri kohderyhmissä kiinnostaa tekijöitä, toteaa Aikakauslehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Saara Itävuo.

Ylivoimapankki on tutkimustietokanta mainostajan ja lehtitalojen yhteistyön pohjaksi. Jo nyt palvelussa on mukana yli 6600 ilmoitusta. Määrä kasvaa lähitulevaisuudessa yli 10 000, kun lisää lehtitaloja tulee mukaan omilla huomioarvotutkimuksillaan.

Ylivoimapankista ilmenee nyt muun muassa se, että nuorille, 15 – 34 -vuotiaille, suunnattu vaatemainonta aikakauslehdissä voi
parhaimmillaan saavuttaa 97 prosentin huomioarvon ja jopa 100 prosentin lukuarvon.

Tällä hetkellä Ylivoimapankissa on puhelimitse kerättyjä tutkimustietoja. Myöhemmin mukaan tulevat sekä kirjeitse että Internetin kautta tehdyt mittaukset omina kokonaisuuksinaan. Palvelun tuottaa yksi tutkimuslaitos, IROResearch Oy, mutta tietopankkiin voidaan tallettaa myös minkä tahansa muun tutkimuslaitoksen tekemiä huomioarvomittauksia.

Ylivoimapankki on osa aikakauslehtitalojen yhteistä Kauppaa Kahden Kesken -hanketta, jossa tähdätään koko aikakauslehdistön mainosmyynnin lisäämiseen. Tavoitteena on nostaa aikakauslehdet mediaryhmänä ohi television.