Mediamainonta jatkoi maltillista kasvuaan 2006

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2006 yhteensä 1233 miljoonaa euroa, joka on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Sanomalehtimainontaan käytettiin euroja 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta lisääntyi 2,0 prosenttia. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 47,8 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,6 prosenttia.

Aikakauslehdissä mainostettiin euromääräisesti 3,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Aikakauslehtiryhmässä yleisölehdet kasvattivat mainostulojaan 1,2 prosenttia, ammatti- ja järjestölehdet 2,5 prosenttia sekä asiakaslehdet 16,0 prosenttia. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 16,2 prosenttia. Printtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 69,7 prosenttia.

Televisiomainonta kasvoi 5,3 prosenttia ja osuus oli 19,7 prosenttia.

Radiomainonta väheni 0,8 prosenttia. Radiomainonnan osuus oli 3,8 prosenttia.

Verkkomediamainontaan käytettiin 25,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Verkkomediamainonnan luvuissa on mukana varsinainen ja luokiteltu mainonta, mutta ei hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä hakupalveluita. Verkkomediamainonnan osuus oli 3,8 prosenttia.

Sähköisen mainonnan osuus oli 27,3 prosenttia.

Ulko- ja liikennemainonta väheni 0,4 prosenttia. Ulko- ja liikennemainonnan osuus oli 2,9 prosenttia. Elokuvissa mainostettiin 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuvamainonnan osuus oli 0,1 prosenttia.