Viime vuonna radion kuunteluun käytetty kokonaisaika jakautui
suunnilleen tasan Yleisradion kanavien (52 %) sekä kaupallisten
radiokanavien (48 %) välillä. Suomen kuunnelluin radiokanava YLE Radio Suomi lohkaisi kokonaiskuunteluajasta 36 % ja tavoitti keskimääräisen viikon aikana yli 2 miljoonaa kuuntelijaa. Kaupallisten kanavien ykkönen Radio Nova oli seuraavaksi kuunnelluin kanava 12 %:n osuudella kokonaiskuuntelusta tavoittaen lähes 1,6 miljoonaa kuuntelijaa viikon aikana.

Kansallisen radiotutkimuksen mukaan suomalaiset kuuntelivat radiota päivittäin keskimäärin 3 tuntia ja 14 minuuttia vuonna 2006. Suomen viime vuoden kuunnelluin radiokanava oli YLE Radio Suomi.

Radio on suomalaisten arjessa erityisen vahvasti mukana oleva media. Arkipäivisin radio kerää yli miljoona kuuntelijaa kello 7.30 ja 16.30 välisenä aikana. Eniten yleisöä radiolla on aamupäivällä (7.45 – 11.00), jolloin radiota kuuntelee yli 1,2 miljoonaa suomalaista. Tiedot käyvät ilmi radion kuuntelijamääriä ja kuunteluun käytettyä aikaa mittaavan Kansallisen radiotutkimuksen (KRT) vuoden 2006 yhteenvetoluvuista.

Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset. Päivittäin radiota kuuntelee 79 % suomalaisista ja viikon aikana 96 %. Vaikka suomalaiset voivat valita runsaasta radiotarjonnasta (15-20 kanavaa paikkakunnasta riippuen), radionkuuntelijan kanavavalikoimaan kuuluu päivän aikana keskimäärin vain noin 1,5 kanavaa.

YLE Radio 1 ja Iskelmä tavoittivat kumpikin miljoona korvaparia viikon aikana kanavaosuuksien ollessa molemmilla vajaat 10 %. Suosituin nuorille suunnattu kanava oli YleX, jota kuunteli viikon
aikana keskimäärin 950 000 suomalaista. Kun paikallisradioiden
kuuntelijat lasketaan yhteen, paikallisradiot saavuttivat yhteensä
11 %:n kanavaosuuden ja kuuntelijoita niillä oli viikon aikana
yhteensä 1,4 miljoonaa.

Kansallinen Radiotutkimus KRT on radioalan perustutkimus, jolla
mitataan kerran kuukaudessa radioasemien ja –kanavien
kuuntelijamääriä ja kuunteluun käytettyä aikaa.

Tutkimus toteutetaan päiväkirjamenetelmällä, jossa tutkimukseen
rekrytoidut yli yhdeksän vuotta täyttäneet suomenkieliset henkilöt
pitävät yhden viikon aikana päiväkirjaa kaikesta radionkuuntelustaan.

Vuoden 2006 yhteenvetotulokset perustuvat yhteensä 18 280
kuuntelupäiväkirjan otokseen. Tutkimuksen on toteuttanut Yleisradio Oy:n, RAB Finland Oy:n sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimeksiannosta Finnpanel Oy.

Tunnusluvut:

Osuus kuunteluajasta = kanavaosuus (%) = kanavan osuus kaikesta radion kuuntelusta

Tavoittavuus viikon ajalta = kanavaa viikon aikana kuunnelleiden eri ihmisten lukumäärä