Mainostajien Liiton vuodenvaihteessa tekemän Mainosbarometri 2007 -tutkimuksen mukaan mainontaa aiotaan lisätä kuluvana vuonna: saldoluku on 16. Liiton jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusaikeet ovat kuitenkin hieman varovaisempia kuin elokuun 2006 vastaavassa tutkimuksessa.

Välineistä verkko- ja sähköpostimainonta saavat suurimmat saldoluvut. Myös osoitteellinen suoramainonta, mobiili- ja myymälämainonta ovat vahvasti mainostajien suunnitelmissa. Sähköiset hakemistot ja hakupalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan syksystä.

Mainosbarometrin vastaajat näkevät oman yrityksensä kysyntänäkymät erittäin positiivisina kuluvana vuonna.

Mainosbarometri selvitti myös mainostajien näkemyksiä markkinointiviestinnän suurimmista haasteista lähiaikoina. Esille nousivat erityisesti medioiden pirstaloituminen, erottautuminen kilpailijoista ja kustannustehokkuus.

–Haasteellisessa ympäristössä mainostajat pyrkivät entistä useammin luomaan aktiivisen vuorovaikutussuhteen kohderyhmäänsä. Nyt hyvien kasvunäkymien vallitessa olisi oiva tilaisuus harkita myös uusia keinoja markkinointiviestinnässä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Yli kolmannes lisää mainontaansa

Mainosbarometrin saldoluku vuodelle 2007 on 16. Tutkimuksen vastaajista 35 prosenttia ilmoittaa lisäävänsä panostuksiaan, 19 prosenttia aikoo vähentää niitä ja 46 prosenttia säilyttää viime vuoden tason. Saldoluku muodostuu lisääjien ja vähentäjien erotuksesta. Vastaavassa tutkimuksessa elokuussa saldoluvuksi muodostui 23. Toimialoista teollisuus (saldo 41), moniala (41) ja kauppa (22) ovat kasvun vetureina, kun taas palveluyritykset (-30) aikovat karsia mainospanostuksiaan.

Mainosbudjettiaan suurentavat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin 17 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata keskimäärin 20 prosenttia.

Verkkomainonta eri muodoissa kasvussa

Mainostajien Liiton jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden markkinointiviestinnän panostuksiaan myös medioittain. Suurimmat positiiviset saldoluvut saavat verkko (57), sähköposti (52), osoitteellinen suoramainonta (40) ja myymälämainonta (39). Mobiilimainonnan saldoluku 35 on sekin kärkipäässä. Mainostajat ennakoivat kasvua myös ulko- ja televisiomainonnalle (saldot 24 ja 12) sekä tapahtumamarkkinoinnille (17). Aikakauslehdet kokonaisuutena painuvat hieman miinukselle (<>1), mutta esimerkiksi yleisaikakaus, harraste- ja naistenlehdet saavat positiiviset saldoluvut. Mainosbudjetteja aiotaan karsia mm. sanomalehtien, radion, painettujen hakemistojen, sponsoroinnin ja mainoslahjojen osalta. Elokuvamainonnan saldo -2 on miinusmerkistään huolimatta valoisampi kuin pitkiin aikoihin.

Kysyntänäkymät erittäin positiivisia

Mainostajien Liiton jäsenet uskovat oman yrityksensä/yksikkönsä kysynnän kehittyvän erittäin suotuisasti kuluvana vuonna. Saldoluvuksi muodostuu 74. Peräti kolme neljästä vastaajasta arvioi kysynnän kasvavan. Loput odottavat vähintään nykyisen tasoista kysyntää, vain yksi prosentti ennakoi laskua. Odotukset ovat kaikilla toimialoilla vielä myönteisempiä kuin elokuun tutkimuksessa. Toimialoista palvelu (saldo 83) ja kauppa (saldo 78) ovat luottavaisimpia.