Luokiteltujen ilmoitusten välittämiseen kehitetty online-julkaisu Verkkopirkko.fi on päätetty myydä uudelle omistajalle. Palvelun kehittäjän ja ylläpitäjän mukaan ilmaiseksi julkaistavat ilmoituspalvelut tulevat kasvamaan merkittäväksi kanavaksi mediakonseptissa.

Verkkopirkko.fi on saavuttanut hyvän aseman valtakunnallisena ilmoitusvälineenä, joka kattaa kaikki Suomen paikkakunnat. Ilmoituksia julkaistaan ilmaiseksi koko maan alueella useilta toimialoilta. Sen sijaan ns.listing-ilmoitukset ovat maksullisia, samoin bannerit. Verkkopirkossa bannerit voidaan liittää hakusanoin lisäksi joko luokiteltujen ilmoitusten aiheeseen tai paikkakuntaan, mikä lisää mainosten kohdentamista oikeille asiakasryhmille entisestään.

”Uskon, että Verkkopirkko on erinomainen tuote verkkomediasta kiinnostuneille, joille palvelu antaa hyvät liiketoimintanäkymät sen jatkuvan kasvun ja laajan tavoittavuuden ansiosta. Erityisesti ne, joilla on mahdollisuus käyttää cross-mediaa hyväkseen, pystyvät saamaan Verkkopirkosta parhaan hyödyn”, toteaa Verkkopirkon kehittänyt Wasala Oy:n vetäjä Paavo Vasala. Yrityksen verkkomediahankkeissa keskitytään jatkossa ennen muuta b-to-b-hankkeiisiin.

Verkkopirkkoa koskevat tiedustelut osoitteeseen paavo.vasala@wasala.fi tai 0500 586737.