Yhteiskuntat. yo. Kati Huhta-aho on nimitetty viestintäkonsultiksi viestintätoimisto Harkonsalo & Vesaan.


Kati Huhta-aho

Jukka Muukkonen

VTM Jukka Muukkonen on nimitetty viestintäkonsultiksi viestintätoimisto Harkonsalo & Vesaan. Aikaisemmin Jukka Muukkonen on työskennellyt viestintätoimisto Medita Communicationissa Jyväskylässä.

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy on yritysten ja yhteisöjen julkisuuden hallintaan, kriisiviestintään sekä lehdistösuhteiden hoitamiseen erikoistunut kahdeksan hengen auditoitu viestintätoimisto. H&V suunnittelee ja toteuttaa yritys- ja brandiviestintää useille oman alansa johtaville kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille. H&V kuuluu kansainväliseen International Public Relations Network -yhteistyöverkostoon, johon kuuluu yli 40 viestintätoimistoa 30 maassa ympäri maailman.