Dagmarin Market Intelligence yksikössä on Tomi Härmä nimitetty tutkimusjohtajaksi ja Channe Järn tutkimuspäälliköksi.

Tomi Härmä
Tomi Härmä
Channe Järn
Channe Järn