Dagmarin Market Intelligence yksikössä on Tomi Härmä nimitetty tutkimusjohtajaksi ja Channe Järn tutkimuspäälliköksi.


Tomi Härmä

Channe Järn