Anna Malmi, Taru Uhrman ja Inkeri Roos-Cabrera on nimitetty koulutuspäälliköiksi. Anna Malmin vastuualueena ovat viestinnän täydennyskoulutukset. Inkeri Roos-Cabrera toimii esiintymistaidon, johtamisviestinnän ja työyhteisöviestinnän kouluttajana. Taru Uhrman vastaa avoimista esiintymis- ja neuvotteluvalmennuksista sekä yrityskohtaisista neuvottelun ja johtamisviestinnän koulutuksista ja hän toimii myös kouluttajana.


Taru Uhrman

Sari Uljonen

Anna Malmi

Inkeri Roos-Cabrera

Sari Uljonen on nimitetty koulutusassistentiksi avoimiin esiintymis- ja neuvotteluvalmennuksiin sekä yrityskohtaisiin neuvottelu- ja johtamisviestinnän koulutuksiin.