Kansainväliseen ympäristöjohtamisen hallintajärjestelmästandardisarjaan
ISO 14000 on valmistunut ympäristöviestintää käsittelevä standardi ISO 14063, kertoo Standardisoimisliitto. Standardi ei ole raportointiohjeistus, vaan se käsittelee viestintää prosessina.

Standardin perusajatus on, että ympäristöviestintää tulee voida
käsitellä osana yritysten kokonaisviestintää. Ympäristöviestinnästä
ei saa muodostua muusta viestinnästä irrallaan olevaa kokonaisuutta.

Standardin toivotaan avaavan viestinnästä vastuussa oleville
henkilöille ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin liittyviä
prosesseja entistä paremmin. Vastaavasti tavoitteena on auttaa
hallintajärjestelmien kanssa päivittäin työskenteleviä ymmärtämään viestintään liittyviä prosesseja.

Ulkoisen sidosryhmäviestinnän lisäksi standardin toivotaan auttavan myös yrityksen sisäisissä prosesseissa. Niille, jotka ottavat sidosryhmäviestinnässään ensi askeleita, standardi tarjoaa yleisohjeita asioista, jotka viestintätoiminnassa tulee huomioida ja luettelee erilaisia keinoja viestinnän toteuttamiseksi.