Suomen Teollisuussijoitus Oy:n on teettänyt nettikyselynä yrityskuvatutkimuksensa, jossa se selvitti yhtiön tunnettuutta, asiakastyytyväisyyttä ja kehittämistoiveita.

Vuoden 2006 tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa nettikyselynä. Kysely lähetettiin loka-marraskuussa 781 henkilölle, jotka edustavat yhtiön keskeisimpiä sidosryhmiä: ylintä valtionhallintoa, sijoituskohdeyrityksiä, hallinnointiyhtiöitä ja rahastoja, kanssasijoittajia, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, teknologiakeskuksia, etujärjestöjä, kansanedustajia ja puolueita, mediaa ja muita vaikuttajia.

Määräaikaan mennessä vastasi 202 henkilöä eli 26 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin nettikyselyissä yleensä.

Teollisuussijoituksen tunsi 97 prosenttia vastaajista. Yliopistokentässä, jossa hautuvat liikeideat eivät vielä ole nousseet kasvuyrityksiksi ja kaupallistettaviksi tuotteiksi, yhtiön tunnettuus oli ohuempi kuin muissa sidosryhmissä.

Mielikuva yhtiöstä on asteikolla 4‒10 kysyttynä 7,98.

Kehitystoiveina sidosryhmät esittivät Teollisuussijoitukselle entistä rohkeampaa riskinottoa ja aktiivisuutta. Lisäksi yhtiötä kannustettiin yhä suurempaan näkyvyyteen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 360 miljoonaa euroa.