Talentumin hallitus on päättänyt seurata konsernin Premedia-toimialaa erikseen sen heikon kannattavuuden takia. Tämän vuoksi on katsottu perustelluksi tehdä Premedian liikearvon arvonalennustestaus erikseen.

Arvonalennustestauksen perusteella hallitus on päättänyt tehdä noin kahden miljoonan euron alaskirjauksen toimialan sisältämästä liikearvosta vuoden 2006 tilinpäätökseen. Alaskirjaus vaikuttaa täysimääräisesti konsernin tämän vuoden tulokseen.

Premedia-toiminnan osuus on 18 % Talentumin liikevaihdosta.

Talentum Premedia on graafisen tuotannon markkinajohtaja Suomessa. Premediayhtiöt tuottavat mainontaan ja markkinointiin liittyviä graafisia ja sähköisiä palveluita mainos- ja suunnittelutoimistoille, painoille ja medialle.

Talentum Premedian vastuulla on mm. Talentumin Suomessa julkaistavien lehtien sivunvalmistus ja laatu ennen aineiston siirtämistä painolaitokseen.