Talentum Media Oy:n ja Talentum Oyj:n marraskuun alussa alkaneet YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Uudelleen organisoinnin ja konsernitoimintojen tehostamisen seurauksena vähennetään irtisanomisin 25 henkilöä, jonka lisäksi YT-menettelyn aikana on yhtiöstä muutoin vähentynyt yhteensä 13 henkilöä.

Näiden lisäksi Talentumin uuden organisaation tullessa voimaan 1.11.2006 väheni ylemmästä johdosta viisi henkilöä. Talentumin lehtien ja kirjojen tilaajapalvelu ulkoistetaan, mikä koskee 11 henkilöä.

Kaikkien yllämainittujen järjestelyjen henkilöstökuluja vähentävä vaikutus on yhteensä noin 2,5 milj. euroa. Henkilöstöjärjestelyistä aiheutuu kertaluonteisia kuluja vuoden 2006 viimeiselle neljännekselle yhteensä noin 1,5 milj. euroa.