Kirsi Gotthardt
Kirsi Gotthardt

Kirsi Gotthardt on nimitetty Hill & Knowlton Oy:n pohjoismaisen markkinointiviestintätiimin johtajaksi (Head of Nordic Marketing Communications Team). Hän jatkaa myös nykyisessä tehtävässään Suomen markkinointiviestintätiimin vetäjänä erikoisosaamisalueenaan kulutustavaroiden ja -palvelujen viestintä.