Diplomi-insinööri Päivi Aarreniemi-Jokipelto on väitöstyössään kehittänyt mallin digitaalisen television hyödyntämiseksi opetusvälineenä. Malli mahdollistaa digitaalisen television
hyödyntämisen oppimisessa uudenlaisten toiminnallisuuksien avulla.

Päivi Aarreniemi-Jokipellon tietotekniikan alaan kuuluva
väitöskirja Modelling and Content Production of Distance Learning Concept for Interactive Digital Television (Vuorovaikutteisen digitaalisen television välityksellä toteutettavan opetuksen malli ja sisällöntuotanto) tarkastetaan Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osastolla maanantaina 18.12.2006 kello
12 Tietotekniikan talon salissa T2 (Konemiehentie 2).

Analogiset lähetykset päättyvät Suomessa syksyllä 2007. Siirtyminen digitaalisiin lähetyksiin on koulutelevision 50-vuotisen historian suurin muutos ympäri maailmaa. Digitaalinen televisio mahdollistaa opiskelijan roolin muuttumisen aktiiviseksi toimijaksi aiemmasta passiivisen katsojan roolista.

Television välityksellä opiskelijat voivat ratkoa oppimistehtäviä keskustellen toisten opiskelijoiden kanssa ja opettajan ohjatessa keskustelua. Television avulla voidaan luoda virtuaaliyhteisöjä, joissa opiskelijat eri puolilta maata muodostavat yhteisön ja opiskelevat samaa opintokokonaisuutta. Ns. digi-tv-”mesen” avulla opiskelijat voivat osallistua reaaliajassa televisio-ohjelmaan ja olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi lopullinen oppimistoteutus
muodostuu.

”Meseä” voidaan käyttää myös erilaisissa tietokilpailutyyppimäisissä oppimistehtävissä. Monikanavaisten ratkaisujen avulla osa opiskelijoista voi osallistua keskusteluun digi-tv:n välityksellä ja osa mobiililaitteen tai Internetin avulla ja kaikki viestit ovat luettavissa millä tahansa ko. medioista.

Digitaalinen television tuo mahdollisuuksia myös erityisryhmien
oppimispalveluiden toteuttamiseen. Tutkimuksessa viittomakielisen ja tekstipohjaisen oppimateriaalin yhdistelmästä on saatu hyviä tuloksia. Viittomat ovat olleet helposti tunnistettavia, tekstipohjainen materiaali selkeää ja liikkuminen palvelussa helppoa.

Vastaväittäjänä toimii professori Tapio Varis Tampereen yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Juha Tuominen TKK:n teollisuuden tietotekniikan laboratoriosta.

Päivi Aarreniemi-Jokipelto on kotoisin Hollolasta ja työskentelee nykyään Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkopedagogiikan yliopettajana.