Aikakauslehtien Liitto, Suomen Posti Oyj ovat sitoutuneet rahoittamaan vuonna 2007 Taideteollisessa korkeakoulussa (TaiK) käynnistyvän aikakauslehtijournalismin professuurin. Aikakauslehtijournalismin, aikakauslehtityön ja -opetuksen professuuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lahjoitus on kolmeksi vuodeksi. Liitto toivoo, että vuoden 2009 jälkeen aikakauslehtijournalismin lahjoitusvirka Taideteollisessa korkeakoulussa muuttuu vakinaiseksi viraksi.

Aikakauslehtialalle ei tähän mennessä ole ollut omaa korkeakoulutasoista opetusta. Painopiste toimittajakoulutuksessa on ollut uutisjournalismissa. Virkaan valittavan professorin keskeinen tehtävä onkin käynnistää perusopetus vuonna 2007 aloitettavan aikakauslehtijournalismin sivuainekokonaisuuden myötä. Lisäksi hänen tehtävänään on luoda Suomeen valtakunnallinen aikakauslehtijournalismin koulutuksen yhteistyöverkosto sekä solmia kansainväliset koulutusyhteistyösuhteet. Alan tutkimuksen käynnistäminen kuuluu myös tehtävään olennaisena osana. Aikakauslehtien Liitto painottaa erityisesti toiminnan kytkeytymistä työelämään.

“Aikakauslehtijournalismin koulutuksen käynnistäminen on ollut monivuotinen ja välillä kovaakin vastatuulta kokenut projekti. Taideteollinen korkeakoulu on ollut koko ajan innostunut hankkeesta. Siellä on myös aikakauslehdille tärkeää vahvaa visuaalista osaamista. Tästä syystä professuuri perustetaan Taideteolliseen korkeakouluun, jossa sen ympärille muodostuu aikakauslehtien osaamiskeskus. Tämä on koko aikakauslehtialalle merkittävä edistysaskel”, toteaa Aikakauslehtien Liiton toimitusjohtaja Matti Ahtomies.

“Professorin virka sijoitetaan IADEen, joka on Taideteollisen korkeakoulun, Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhteinen uusi täydennyskoulutuskeskus. Aikakauslehtikursseja on jo muutaman vuoden ajan järjestetty TaiKissa täydennyskoulutuksena, ja professori tulee jatkossa johtamaan ja kehittämään tätä koulutusta”, kertoo Taideteollisen korkeakoulun vararehtori Merja Salo. “Taideteollinen korkeakoulu on hyvä sijoituspaikka aikakauslehtikoulutukselle, koska siellä ovat jo perinteikkäät graafisen suunnittelun ja valokuvauksen koulutusohjelmat ja muotoilun osastolla suunnitteluosaamista, joka tulee lähelle aikakauslehtien konseptisuunnittelua. Journalistinen osaaminen tuodaan koulutukseen journalistiyliopistoista, joiden kanssa Taideteollinen korkeakoulu on muutenkin yhteistyössä.”