Leikolalla on vankka toimittaja-ja yrittäjätausta. Hän on toiminut toimittajana sekä Yleisradion ajankohtaisohjelmissa että toimitusjohtajana A4 Mediassa, joka on erikoistunut digitaaliseen markkinointiin.

MTL on budjetoinut jo vuodelle 2007 merkittävän lisäyksen myös muuhun varainhankintaansa. Jäsenmaksujen suhteellinen osuus tulokertymästä tulee laskemaan nykyisestä 73 prosentista.

Markus Leikola
Markus Leikola

Viestintätoimistot ovat liittyneet MTL:ään viime keväänä. Entiset Viestintätoimistojen Liiton eli VTL:n jäsenet toimivat omassa ryhmässään kuten myös media- ja mainostoimistot.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ilmoittaa olevansa Suomessa toimivien markkinointialan asiantuntijayritysten sekä niiden muodostamien jäsenyhdistysten yhteistyöverkko ja valtakunnallinen keskusjärjestö.

Liiton tarkoituksena on markkinoinnin asiantuntijapalveluiden toimintaedellytysten edistäminen, alan yleisten yhteisten etujen edistäminen, asiantuntijapalveluiden tason ja arvostuksen kohottaminen alan yhteistoiminnan avulla, suhteiden hoitaminen viranomaisiin, järjestöihin, medioihin ja mainostajiin sekä tarvittaessa työmarkkinaedustajana toimiminen jäsentensä työsuhdeasioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tutkimus- ja tilastointi-, kokous-, tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja koulutustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä ottaa tarvittaessa osaa työehtosopimusneuvotteluihin jäsentensä edustajana.

MTL:n hallituksen puheenjohtajana J-P Rautamaa, Publicis Helsingin toimitusjohtaja.