dvoted.net – tulevaisuuden elokuvantekijät kohtaavat verkossa

Uuden sukupolven elokuvaohjaajilla, tuottajilla ja käsikirjoittajilla
on nyt tilaisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta
kokeneemmilta kollegoilta. Tämän mahdollistaa uusi pohjoismainen portaali dvoted.net, joka rohkaisee nuoria elokuvantekijöitä vuoropuheluun alan ammatilaisten kanssa.

dvoted haluaa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden
elokuva-alan ammattilaisten taitoja. Alasta kiinnostuneet
voivat julkaista omia elokuviaan, keskustella niistä sekä saada tietoa ja neuvoja kehittyäkseen. Sivuston yhteinen
kieli on englanti, mutta keskustella ja kysyä voi kaikilla
pohjoismaisilla kielillä. dvoted on suunnattu nuorille tekijöille
ja alasta kiinnostuneille aina viisitoistavuotiaista alkaen.

”Elinvoimainen taide tarvitsee vuoropuhelua harrastajien ja
ammattilaisten välille. dvotedin tarjoama silta nuorten ja kokeneiden välillä voi auttaa suomalaista elokuvaa löytämään entistäkin uskottavampia tarinoita ja hienompaa elokuva-ilmaisua. Samalla on kuitenkin muistutettava nuoria, että Suomessa elokuvan rahoitus on jopa kaksi kolmannesta pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tulevaisuuden ammattilaisten on tärkeä ymmärtää alan kivenkova taiteellinen ja kaupallinen kilpailu,” elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn painottaa.

Moni nuori elokuvantekijä kaipaisi apua alan ammattilaisilta. Myös
moni elokuvan-alan ammattilainen toivoisi voivansa auttaa enemmän nuoria. dvoted tekee sen mahdolliseksi. Pohjoismaiden parhaimmat elokuva-alan toimijat ovat dvotedilla mentoreina. Nuoret voivat lähettää heille elokuvantekoon liittyviä kysymyksiä ja saada palautetta omista elokuvistaan.

Joulukuun ajan mentorina on muun muassa tuottaja-käsikirjoittaja
Aleksi Bardy: ”Se tieto mikä meillä alalla olevilla on ei kuulu yksin meille, vaan se kuuluu koko alalle, joten meillä on velvollisuus jakaa sitä kaikille niille jotka haluavat tehdä elokuvia. dvoted on yksi tapa toteuttaa sitä. Tälle alalle on muutenkin vaikea päästä.”

dvotedia voidaan hyödyntää myös kouluissa aina yläasteelta
ammatillisiin oppilaitoksiin asti. Opettajat voivat rohkaista
elokuvaprojektin parissa työskenteleviä nuoria kysymään neuvoa
joltakin dvotedin mentoreista ja julkaisemaan sitten oman
elokuvansa dvotedilla.

dvotedin takana ovat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Tanskan
elokuvainstituutti, Ruotsin elokuvainstituutti, Norjan
elokuvainstituutti, Suomen elokuvasäätiö / Koulukino ja
Islannin elokuvakeskus.