Toista kertaa järjestettävä kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu käynnistyy 5. joulukuuta. Kilpailu palkitsee kunta- ja seutumarkkinoinnin parhaimmistoa kolmessa eri sarjassa: kilpailukykysarjassa, matkailusarjassa ja rekrytointisarjassa. Järjestäjiä ovat Suomen Kuntaliitto, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry sekä Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry.

Tarkoituksenamme on kehittää markkinointiosaamista kunta-alalla. Haluamme myös korostaa, että markkinointi on tärkeä työväline kunta-alan muutosprosessissa – osana kuntien palveluiden, elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä, kuvaa Kuntaliiton viestintäjohtaja Jari Seppälä.

Voittajat saavat palkinnoksi kunniakirjan ja Suomen mestarin arvon. Kaikkein sarjojen voittajat palkitaan lisäksi kampanjalla, joka toteutetaan yhdessä tapahtuman yhteistyöyritysten kanssa. Tapahtuman yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat, Yhtyneet Kuvalehdet Oy/ Suomen Kuvalehti, Kuntalehti, Finlands kommuntidning, Rientola yhteisöviestintä, Hansaprint Oy ja MicroMedia Oy.

Voittajien valinnassa painotamme kunta- ja seutumarkkinoinnin
keskeisimpiä menestystekijöitä. Tuloksellinen markkinointi ei synny hokkuspokkustempuilla, vaan hyvin johdetulla, systemaattisella, pitkäjänteisellä, kunnan tai seudun strategiaan ja kehittämiseen perustuvalla työllä.

Yhteistyöverkostojen aikaansaamista ei voi liikaa korostaa. Kun rahaa on vähän, kannattaa markkinointityöhön ottaa mukaan
seudun avainyritykset, kulttuurielämän vaikuttajat ja muut keskeiset toimijat, kertoo Kuntaliiton markkinointipäällikkö Aino-Marja Kontio.

Tärkeitä ovat myös kohderyhmäpäätökset sekä tulosten seuraaminen ja mittaaminen. Kiinnitämme tietysti huomiota myös markkinointiviestinnän toteutukseen.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun voivat osallistua kunnat, seudut ja alueet sekä niiden omistamat organisaatiot maksutta vuonna 2006 toteutetulla tai käynnissä olleella markkinoinnilla. Ilmoittautumisaika päättyy 15.3.2007. Voittajat julkistetaan Turussa 8.-9. toukokuuta järjestettävässä Piiri 07 -tapahtumassa.

Kilpailu on osa kuntien markkinointi- ja viestintäosaajien
yhteistyöverkoston, Piirin, toimintaa. Piirin avulla Kuntaliitto,
SEKES ja SUOMA tukevat alan toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kyse on sparrausverkostosta. Markkinointi- ja viestintäosaajia on
kunnissa vielä vähän, eikä omasta kunnasta yleensä löydy alan
kollegoita. Muissa kunnissa työskentelevien kollegoiden ammatillinen vertaistuki on silloin arvokasta, kertoo Kontio.