MTL Mediatoimistot ry sekä toimialayhdistyksen jäsentoimistot ovat hyväksyneet eettiset periaatteet. Niiden mukaan mediatoimiston tehtävänä on huolehtia mainostajan eduista hyvää etiikkaa ja moraalia noudattaen.

Ohjeissa korostetaan myös, että mainostajalla on oikeus voida tarkastaa itseään koskevat medialaskut ja erillistä korvausta vastaan saada tarkempaa laadullista analyysiä mediaostoistaan.

Periaatteissa korostetaan objektiivisen mediavalinnan tärkeyttä, toimistojen vastuuta asiakasyrityksiltään saamasta luottamuksellisesta tiedosta ja toimistojen mediaostojen läpinäkyvyyttä.

-Kaupankäynnin tapa on Suomessa ollut aina sellainen, että mediatilaa ostetaan mainostajan tiettyä toimeksiantoa varten, eikä bulkkina varastoon. Kansainväliset mainostajat kohtaavat joillain markkinoilla myös toisenlaisia malleja, mistä syystä tämäkin eettinen periaate on hyvä kirjata ylös, toteaa MTL Mediatoimistot ry:n puheenjohtaja, mediatoimisto Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

-Eettisiin periaatteisiin on kirjattu alan toimintamalli. Pelisääntöjä on noudatettu tähänkin asti, mutta asioiden julkituonti selventää alaa vähemmän tunteville, miten toimitaan. Mm. mainostajalta saatavien tietojen luottamuksellisuus todetaan jo asiakkaan kanssa tehtävissä kirjallisissa yhteistyösopimuksissa, tähdentää Aegis-ryhmän toimitusjohtaja Juha Herranen, joka on MTL Mediatoimistot ry:n varapuheenjohtaja.

Myös Ruotsissa mediatoimistoilla on yhteisesti hyväksytyt eettiset periaatteet.