Mobiilisisältöpalvelujen ostamisen ehdoksi ei tule asettaa sitä, että kuluttaja antaa suostumuksen mainosten vastaanottamiseen tekstiviesteinä, multimediaviesteinä, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla.

Tietyissä tilanteissa saattaa olla jopa lainvastaista houkutella kuluttajaa ilmaisilla sisältöpalveluilla, jos kuluttajan edellytetään vastineeksi antavan suostumuksensa mainosviestien vastaanottamiseen. Tällöin kutakin markkinointitoimenpidettä on arvioitava tapauskohtaisesti, jotta voitaisiin ratkaista, onko tällainen menettelytapa sallittu, todetaan kuluttaja-asiamiehen kannanotossa.

Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten mukaan asiakkaalle on ennen mobiilisisältöpalveluja koskevan sopimuksen tekoa kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi kaikki palveluun olennaisesti liittyvät tiedot.

Kuluttajavirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella tämä periaate ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu. Asiakas on esimerkiksi luullut tilanneensa yksittäisen soittoäänen, mutta myöhemmin paljastuukin, että hän on sitoutunut kestotilaukseen.

Mobiilisisältöpalveluja ovat esimerkiksi matkapuhelimiin tilattavat soittoäänet, kuvat ja uutispalvelut.

Suostumus voidaan hankkia vain, jos kuluttajalle on annettu tieto suostumuksen merkityksestä ja hän tekee sen jälkeen aktiivisen toimen antaakseen suostumuksensa, kuluttaja-asiamiehet toteavat kannanotossaan.

Ala-ikäisiltä saatava vanhempien suostumus

Kuten Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotossa Internetin välityksellä harjoitettava kauppa ja markkinointi on mainittu, henkilötietoja voidaan lähtökohtaisesti kerätä vain 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Elinkeinonharjoittajien tulisikin välttää henkilötietojen keräämistä alaikäisiltä, koska alaikäiset eivät ole sopimuskelpoisia. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin haluaa kerätä tällaisia tietoja, hänen on ensin hankittava suostumus lapsen vanhemmalta.

Kuluttaja-asiamiehet ovat antaneet myös yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten hankitaan suostumus mainosten lähettämiseen lapsille ja nuorille sähköpostitse, tekstiviesteinä, multimediaviesteinä tms.

Palvelun tarjoaja ei voi periä maksua palvelun toimittamisesta usealla eri maksutapahtumalla. Palvelun tarjoajan tulee sen vuoksi käyttää määriteltyjä maksuluokkia ja periä maksu vain kerran.

Kuluttajalta ei saa periä sisältöpalvelun hintaa, ennen kuin palvelu on kuluttajan käytettävissä tai toimitettu hänen puhelimeensa.
Jos matkapuhelintili on tyhjä tai matkapuhelin on suljettu, palvelun toimittaminen on keskeytettävä. Maksutapahtumaa tai palvelun toimittamista ei tule yrittää uudelleen, ennen kuin kuluttaja on tilannut uuden palvelun.

Viestien, joilla kuluttaja pyytää ohjeita tai ilmoittaa virheistä, on oltava ilmaisia.

Lisää tietoja kuluttaja-asiamiesten suosituksista tästä