Paikallislehdet palkitsivat Tiehallinnon Antti-patsaalla

Paikallislehdet ovat myöntäneet vuoden 2006 Antti-patsaan Tiehallinnolle tunnustuksena hyvästä viestinnästä.

Perustelujen mukaan tiehallinto on tiedottanut aktiivisesti ja avoimesti tienpitoon sekä tiehankkeisiin liittyvistä muutoksista paikallislehdissä eri puolilla Suomea.

Tiehallinnon tiedotteet ovat olleet selkeitä, ja tiehallinnon edustajat ovat mielellään avustaneet paikallislehtien toimittajia tienpitoon liittyvien tietojen hankinnassa ja haastattelujen järjestämisessä.

Tiehallinto on käyttänyt paikallislehtiä laajasti myös tiehankkeita ja tienpitoa koskevien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisukanavana.

Erityisen kiitoksen Tiehallinto sai kyvystään ja halustaan osallistua tiehankkeista ja tienpidosta paikallislehtien yleisöpalstoilla käytäviin keskusteluihin. Tiehallinnon edustajat vastaavat yleensä myös yksittäisten kansalaisten mielipidekirjoituksiin ja kysymyksiin, mikä kertoo halusta kuunnella ja palvella myös yksittäisiä tienkäyttäjiä.

Antti-patsas luovutettiin Tiehallinnon pääjohtajalle Eero Karjaluodolle torstaina Helsingissä Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton liittokokouksen yhteydessä.

Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä tunnustuksena yhteisölle, joka tiedottamisessaan ja markkinoinnissaan on ollut aktiivisesti yhteistyössä paikallislehdistön kanssa.

Antti-patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Sillä kunnioitetaan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien julkaisijan, rovasti Antti Lizeliuksen (1708–95) elämäntyötä.

Paikallislehdistön Antti-patsaan saajat:

2005Suomen Sydänliitto
2004Suomen Nuorisoseurojen Liitto
2003Nuori Suomi
2002Suomen Sotaveteraaniliitto
2001Kirkon tiedotuskeskus
2000Mannerheimin Lastensuojeluliitto
1999Marttaliitto
1998Suomalaisen Työn Liitto
1997Jyväskylän yliopisto
1996Paperinkeräys Oy
1995Mynämäen kunta
1994Suomen Yrittäjäin Keskusliitto
1993Veronmaksajain Keskusliitto

1992Viestintäpäällikkö Marjo Timonen, Suomen

Kunnallisliitto
1991Rehtori Päiviö Tommila, Helsingin yliopisto
1990Suomen Kotiseutuliitto
1989Arkkipiispa John Vikström
1988Puolustusvoimat
1987Suomen Punainen Risti
1986Toimitusjohtaja Kristiina Suhonen, Mainostajien Liitto
1985Maaneuvos Paavo Pekkanen
1984Liikenneministeri Matti Puhakka
1983Kansliapäällikkö Jaakko Numminen, opetusministeriö
1982Johtaja Pentti Salmelin, Tampereen yliopiston
täydennyskoulutuskeskus
1981Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen

Paikallislehdistö jakaa valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä muistaen ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien (1775–1776) kustantajan ja toimittajan, rovasti Antti Lizeliuksen elämäntyötä.

Vuodesta 1993 lähtien Antti-patsaan ovat jakaneet Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy paikallislehdistön tunnustuksena yhteisölle, joka tiedottamisessaan ja markkinoinnissaan on ollut aktiivisesti yhteistyössä paikallislehdistön kanssa.

Vuosina 1981–1992 Paikallislehtien Liitto jakoi Antti-patsaan tunnustuksena joko henkilölle tai yhteisölle.

Paikallislehdet jakavat Antti-patsaita myös paikallisesti ja maakunnallisesti. Paikallislehdistön pronssisen Antin on suunnitellut kuvanveistäjä Kari Ovaska.