Journalistit: Tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille!

Suomen Journalistiliiton liittovaltuusto paheksuu työnantajien tavoitetta siirtää tekijänoikeudet pois tekijöiltä kustantajille ilman erillistä korvausta. Valtuuston mielestä työnantajien halu siirtää sopimuspohjaiset tekijänoikeudet opetusministeriön alaisuudesta kauppa- ja teollisuusministeriöön on arveluttavaa. Työnantajien halu saada tekijänoikeudet itselleen on osaksi seurausta mediamaailman kansainvälistymisestä.

Liittovaltuusto on huolissaan freelance-journalistien kiristyvistä sopimuksista. Viime aikoina on erityisesti A-lehtien freelancereille tarjottu allekirjoitettavaksi sopimuksia, joilla he luovuttaisivat aikaisempaa laajemmat tekijänoikeutensa lehtiyrityksille ilman lisäkorvauksia. Kehitys on ollut saman suuntainen myös Sanoma Lehtimediassa.

Liittovaltuusto paheksuu nykyistä kehitystä, jossa erilaiset pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet työmarkkinoilla. Pätkätyöt heikentävät etenkin alalle tulevien nuorten asemaa.

Liittovaltuusto katsoo, että työntekijöitä edustavien luottamusmiesten toimintaoikeuksia on laajennettava. Näin pystytään entistä painokkaammin valvomaan työntekijöiden etuja, SJL toteaa.