Toimittajakoulun peruskurssi alkaa loppukeväästä 2007.

16 kuukautta kestävä kurssi sisältää harjoittelua SanomaWSOY:n eri tiedotusvälineissä. Haku kurssille alkaa kevättalvella.

”Uuden peruskurssin tavoitteena on taata Sanoman journalistisen osaamisen korkea taso myös tulevaisuudessa. Mediakenttä on suuren murroksen alkuvaiheessa. Myös journalistien tehtävät muuttuvat paljon. Tässä tilanteessa eväiden antaminen tulevaisuuden journalisteille on erittäin kiinnostavaa. Se on myös haastavaa, koska murrosvaiheessa tulevaisuuden osaamistarpeet ovat vielä tavallistakin enemmän udun peitossa”, Tapani Pitzen sanoo.

Sanoman Toimittajakoulu on osa SanomaWSOY:n Akatemiaa, johon kuuluu lisäksi konsernin sisäistä johtamiskoulutusta, myynti- ja markkinointikoulutusta sekä yleistä koulutusta.

Sanoman Toimittajakoulu aloitti toimintansa vuonna 1967. Koulu on historiansa aikana kouluttanut 250 yleistoimittajaa, 19 taloustoimittajaa ja 18 uuden median toimittajaa pitkillä kursseillaan.