Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää saa tämänvuotisen Sanomalehdistön kunniamitalin

Sanomalehtien Liitto myönsi mitalin Mäenpäälle tunnustuksena merkittävästä toiminnasta sanomalehdistön hyväksi erityisesti sananvapauden ja laajan julkisuuden puolustajana sekä journalismin eettisten kysymysten pohtijana.

Mäenpää on osallistunut aktiivisesti sanomalehtialalla käytävään keskusteluun sekä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana että professorina. Arvostettuna asiantuntijana hän on vaikuttanut merkittävästi myös Suomen viestintä- ja julkisuuslainsäädännön valmisteluun.

Sanomalehdistön kunniamitali luovutettiin Mäenpäälle Sanomalehtien Liiton Sanomalehtipäivässä 16.11. Helsingissä.

Olli Mäenpää on työskennellyt Helsingin yliopistossa hallinto-oikeuden professorina vuodesta 1992. Tällä hetkellä hän on virkavapaalla ja toimii hallintoneuvoksena Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Mäenpää toimi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana vuosina 1999–2003. Hän on johtanut Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituuttia ja Intergraatio-oikeuden tutkijakoulua sekä työskennellyt hallinto-oikeuden professorina myös Turun yliopistossa.

Professori Olli Mäenpää
Professori Olli Mäenpää

Kunniamitaleja vuodesta 1974

Sanomalehdistön kunniamitali on myönnetty vuodesta 1974 lähtien Sanomalehtien Liiton hallituksen päätöksellä tähän mennessä 35 henkilölle tunnustuksena merkittävästä sanomalehdistön hyväksi tehdystä työstä sekä sanomalehdistön aseman ja merkityksen korostamisesta.

Kunniamitalina jaetaan sanomalehdistön 200-vuotismitali hopeisena. Tasavallan presidentille mitali jaetaan kultaisena.

Sanomalehdistön kunniamitali on myönnetty seuraaville henkilöille:

2006 professori Olli Mäenpää
2005 ei jaettu
2004 pääjohtaja Erkki Liikanen
2003 valtioneuvos Harri Holkeri
2002 professori Pirjo Linnakylä
2001 pääjohtaja Jorma Ollila
2000 tasavallan presidentti Tarja Halonen
1999 professori Matti Klinge
1998 arkkipiispa John Vikström
1997 professori Anto Leikola
1996 kenraali Gustav Hägglund
1995 tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyry
1994 tasavallan presidentti Martti Ahtisaari
1993 kenraali Aimo Pajunen
1992 professori Kari Suomalainen
1991 lääketieteen ja kirurgian tohtori h.c. Esko Koivusalo
1990 oikeusneuvos Henrik Grönqvist
1989 toimitusjohtaja Matti Pekkanen
1988 professori Osmo A. Wiio
1988 professori Pekka Suvanto
1987 kauppaneuvos P.H. Taucher
1986 tiedotuspäällikkö Leena Lindfors
1985 toimitusjohtaja Max Jakobson
1984 kenraali Jaakko Valtanen
1983 oikeuskansleri Kai Korte
1982 professori Urpo Harva
1982 tasavallan presidentti Mauno Koivisto
1981 valtiosihteeri Matti Tuovinen
1980 professori Erkki Salonen
1979 professori Päiviö Tommila
1978 professori Olavi Perilä
1977 professori Pentti Salmelin
1976 maanviljelysneuvos Viljami Kalliokoski
1976 tasavallan presidentti Urho Kekkonen
1975 professori Torsten Steinby
1974 arkkipiispa Martti Simojoki