Julkisen sanan neuvosto paheksuu liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa MTV Oy:n ehdottamaa urheilutapahtumien uutisointioikeuden rajoittamista. JSN:n mielestä Palloliitolla ei saa olla oikeutta ottaa muilta toimittajilta kameraa pois ottelun aikana, vaikka toimittajalla ei ole oikeutta kuvata tapahtumaa.

Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota MTV Oy:n ehdotuksessa olevaan seuraavaan virkkeeseen: ”Varmistaakseen, ettei pelikuvaa tallenneta Palloliitto takavarikoi kameran ottelun ajaksi”. Julkisen sanan neuvosto korostaa, että työtään tekevän journalistin henkilöön tai työvälineisiin kajoaminen on äärimmäinen toimenpide, johon viranomainenkin tarvitsee erittäin painavat perusteet. Tällaisia perusteita voi viranomaisellakin olla vain poikkeusoloissa, eikä rekisteröidyllä yhdistyksellä lainkaan.

Journalistin ohjeita uusittiin viimeksi kaksi vuotta sitten. Nykyiset ohjeet tulivat voimaan vuoden 2005 alussa. Ohjeiden johdannon mukaan ”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä”.

Itse ohjeissa on kaksi kohtaa, jotka soveltuvat lausuntopyynnön kohteena olevaan tapaukseen: ”3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. 29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta”.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että tiedonvälitys perustuu vapauteen ja avoimuuteen. Tietojen hankkiminen eli esimerkiksi haastattelun tekeminen ja tapahtumien kuvaaminen ovat olennaisia tiedonvälityksen edellytyksiä. Niiden rajoittaminen ja jopa estäminen rikkovat selkeästi hyvän journalistisen tavan ja sananvapauden periaatteita. Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että tiedonvälitystä ei saisi rajoittaa edes minkäänlaisilla sopimuksilla, koska niillä ajan myötä voi olla arvaamattomiakin seurauksia.