Sijoittaja Kai Mäkelän Oy Herttakuutonen Ab -yhtiön omistusosuus Viestintätoimisto Soprano Oyj:stä on noussut 12,5 %:iin. Sopranon hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamon ja hänen Sijoitus Oy -yhtiönsä omistusosuus Sopranosta on noussut 5,3 %:iin.

Soprano Oyj on valmistellut yhteistyökumppaneiden kanssa uutta viestintäohjelmistotuotetta, jonka lanseeraus markkinoille on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2007. Tuotteen valmiiksi saattamisesta sekä markkinointi- ja lanseerauskuluja varten yhtiöllä on tarve lisärahoitukseen, yhtiö ilmoittaa.

Viestintäalan suursijoittaja Kai Mäkelästä tulee Soprano Oyj:n toiseksi suurin osakas ja Pekka Vennamosta kolmanneksi suurin. Myyjänä pörssin ulkopuolella sisäpiiriläisten kesken toteutetuissa osakekaupoissa oli yhtiön pääomistaja Arto Tenhunen, jonka omistusosuus vastaavasti pieneni.

”Soprano nousi keväällä 2006 Suomen tunnetuimmaksi viestintätoimistoksi. Nyt haemme kasvua, tavoitteemme on olla suurin ja paras. Kai Mäkelällä ja Pekka Vennamolla on näyttöä reippaasta kasvusta niissä yhtiöissä, joissa he ovat olleet osakkaina” kiteyttää osakekauppojen taustaa Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen, jolla on edelleen yli puolet osakkeista hallussaan.

”Sopranon missio on tehdä asiakkaillemme parempaa tulosta. Viestinnän konseptimme on reippaasti luovempi kuin hillityllä viestintäalalla yleensä. Kai Mäkelä ja Pekka Vennamo sopivat meille hyvin. He ovat tunnettuja vahvoista mielipiteistään ja luovasta ongelmanratkaisukyvystään”, Tenhunen sanoo.

Taloussanomat spekuloi Kampanjan kohtalolla

Markkinointia ja viestintää käsittelevän Kampanja-lehden tulevaisuus saattoi muuttua samalla, kun sijoittaja Kai Mäkelä osti Sopranoa, arvioi Taloussanomat tänään.

Soprano kustantaa kolmea pikkulehteä: Kampanjaa, Uutta Toimistoa ja City Paperia.

Taloussanomien tietojen mukaan Sopranon hallitus on aiemmin pohtinut lehtiensä myymistä. Tilanne saattaa muuttua nyt, kun sijoittaja Kai Mäkelästä tuli Sopranon toiseksi suurin omistaja. Mäkelä voi hyvinkin keksiä käyttöä ainakin Kampanjalle, lehti arvelee.