Aikakauslehdistön Mediakasvattajapalkinto Tarja Hirvoselle

Aikakauslehdistön Mediakasvattajapalkinto 2006 on myönnetty Tikkurilan lukion biologian ja maantiedon lehtori Tarja Hirvoselle. Palkinto luovutetaan Hirvoselle valtakunnallisena Koulujen Aikakauslehtipäivänä 15.11.2006.

Tarja Hirvonen on biologian ja maantiedon opetuksessa osannut hyödyntää aikakauslehtiä erittäin monipuolisesti ja luovasti. Hän on opetuksessaan lukiolaisille soveltanut muun muassa äidinkielen opetuksessa käytettyä lukutunti-ideaa. Oppilaat tutustuvat samaan aikakauslehden artikkeliin ja vastaavat lukemansa perusteella tehtyihin kysymyksiin. Lukemisessa on kiinnitetty huomiota myös kriittisyyteen, sillä oppilaat pohtivat luetun perusteella eettisiä kysymyksiä.

Puutarhatiedon kurssien yhtenä arvosteluperusteena Hirvosella on ollut erilaisten leikekirjojen ja kansioiden kokoaminen monista erityyppisistä aikakauslehdistä. Hän on hyödyntänyt laajasti aikakauslehtiä erityisesti hasardimaantiedon kursseilla, joissa opiskellaan riskien, kuten maanjäristysten, tulvien ja erilaisten katastrofien ilmenemistä ja hallintaa. Opetuksessaan Hirvonen korostaa ajankohtaisten ja asiapitoisten asioiden seuraamista aikakauslehdistä sekä niiden nettisivuilta.

Tarja Hirvonen on edellä mainitun lisäksi itse intohimoinen kotimaisten ja ulkomaisten aikakauslehtien keräilijä, jonka harrastus on alkanut jo lapsuudessa. Työhönsä liittyvien lehtien lisäksi hän seuraa hyvin monia erilaisia yleisaikakauslehtiä sekä sarjakuvalehtiä. Hirvonen kirjoittaa myös itse lehtiartikkeleita alan aikakauslehtiin.

Aikakauslehdistön Mediakasvattajapalkinto on osa Aikakauslehtien Liiton Aikakauslehti opinnoissa -toimintaa. Palkinto, joka jaetaan nyt toisen kerran, myönnetään opettajalle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja erityisesti aikakauslehtien opetuskäytössä.