Noormarkku-palkinto on Kirjakillan vuosittain myöntämä huomionosoitus kaupungille, joka palkinnon myöntämistä edeltävänä vuonna on käyttänyt vähiten rahaa per asukas kirjastonsa kirjahankintoihin. Palkitseminen perustuu opetusministeriön julkaiseman kirjastotilaston tietoihin. Vuonna 2000 ensimmäisen kerran jaetun palkinnon sai tuolloin nimensä mukaisesti Noormarkun kunta. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet Mietoisten kunta, Oriveden kaupunki, Pomarkun kunta, Vieremän kunta ja Tornion kaupunki.

Helsingin kaupunki käytti vuonna 2005 kirjastonsa kirjahankintoihin kokonaista 2,29 euroa (kaksi euroa kaksikymmentäyhdeksän senttiä)/asukas eli vähemmän kuin mikään muu kunta tai kaupunki Suomessa. Tämän vuoksi Kirjakilta on myöntänyt vuoden 2006 Noormarkku-palkinnon Helsingin kaupungille.

Palkinnon nimi säilyy Noormarkkuna toistaiseksi ja joka tapauksessa niin kauan kunnes Noormarkun kirjaston kirjahankintarahat ovat ylittäneet kirjastotilaston mediaanin, vuonna 2005: Kerava ja Savonlinna 4,45 €. Kun näin tapahtuu, Kirjakillan korkia raati voi antaa palkinnolle sen kunnan tai kaupungin nimen, jolla tuona vuonna on kyseenalainen kunnia olla listan viimeinen.

Palkintoon ei liity kunniakirjaa vaan mainetodistus, jonka palkinnon saaneen kaupungin edustaja voi tulla noutamaan Kirjakillan möötistä. Tällöin kaupungilla on tilaisuus esittää perustelujaan kehnolle käytökselleen. Kilta perii mainetodistuksen lunastusmaksuna saman summan, jolla eniten rahaa kirjastonsa kirjahankintoihin käyttänyt kaupunki on asukkaitaan per capita palvellut. Tämä kaupunki oli tällä kertaa Kaskinen, joka vuonna 2005 käytti kirjahankintoihinsa 16,26 euroa/asukas eli noin seitsemän kertaa enemmän kuin Helsinki.

Primus inter pares –kaupunki Kaskinen saa vastaanottaa Kirjakillalta jakamattoman kunnioituksen ja ihailun vakuutuksen.

Kirjakillan möötti pidettiin 7.11.2006 Helsingissä. Helsingin apulaiskaupunjohtaja Ilkka-Christian Björklund ja kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson olivat paikalla. Kaskisista kunniamainintaa tuli vastaanottamaan kirjastotoimen johtaja Antero Honkasalo.

Noormarkku-palkinnot

2000 Noormarkku
2001 Mietoinen
2002 Orivesi
2003 Pomarkku 2004 Vieremä
2005 Tornio
2006 Helsinki

Primus inter pares –kunniamaininnat

2000 Utsjoki
2001 Velkua
2002 Velkua
2003 Korppoo
2004 Korppoo
2005 Västanfjärd
2006 Kaskinen

Kirjakilta ry

Kirjakilta perustettiin vuonna 1962. Sen arvovaltaisia perustajajäseniä olivat mm. Akateemisen Kirjakaupan johtaja Reino Husso, WSOY:n pääjohtaja Yrjö A. Jäntti sekä tuolloinen Otavan myyntijohtaja, nykyinen professori Heikki A. Reenpää.

Killan toiminta-ajatuksena oli tuolloin ja on edelleenkin antaa kirjakaupan ja kustannustoimen piirissä työskenteleville mahdollisuus tavata toisiaan ja vaalia samalla kirja-alan perinteitä erilaisissa kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksissa sekä vapaamuotoisissa seurustelutilaisuuksissa. Kirjakillan jäsenyyttä on oikeutettu hakemaan vastuullista työtä kirja-alalla tekevä 25 vuotta täyttänyt henkilö. Tällä hetkellä jäseniä on runsaat 300. Kiltaa johtaa korkea raati, jonka puheenjohtajaa kutsutaan oltermanniksi. Oltermannin vetovuoro kestää kaksi kautta, ja tapana on ollut, että oltermanni on vuoroin kaupan ja vuoroin kustantamon edustaja.

Oltermannin viittaa kantaa nyt kustantaja Orvo Mäkelä Kustannus-Mäkelä Oy:stä.