Fil. maist. Joonas Pörsti on nimitetty Edita Publishing Oy:ssä
Yleisen tietokirjallisuuden kustannuspäälliköksi 1.1.2007 alkaen.
Aiemmin hän on toiminut samassa yhtiössä Ympäristö ja
yhteiskunta –kustannusohjelman projektipäällikkönä.