Yrityksen suurin pulma yleensä piilee siinä, miten arvioida verkon roolia yrityksen kannalta. Onko sivuista hyötyä? Mitä sivustolle pitäisi tehdä? Kuinka usein tarvitaan päivitystä? Miten sivujen kautta saataisiin uusia asiakkaita? Kuinka paljon rahaa kannattaa käyttää web-sivustoon? Näitä kysymyksiä mietitään.

Selvitykseen haastatellut 30 merkittävän yrityksen markkinointijohtajaa tai muuta markkinoinnista vastaavaa henkilöä kohtaavat päivittäin uuden median tuomat haasteet. Asiantuntemusta ei ole juuri kenelläkään tarpeeksi nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Sen vuoksi suurin osa yrityksistä tuntuu etenevän yrityksen ja erehdyksen kautta. Vasta käytännössä saadut hyvät ja huonot kokemukset vievät oikeille jäljille.

Verkkosivujen käyttöä on opeteltu jo yli kymmenen vuotta, joten käytännön tietoa on alkanut kertyä. Ei olekaan ihme, että suurimmat yritykset ovat onnistuneet tässä parhaimmin. Niillä on riittävästi resursseja käyttää nettisivuihinsa. Nokia on tästä hyvä esimerkki. Se mainitaankin selvityksessä erääksi parhaimmin verkkosivuja hyödyntäväksi yritykseksi. Pisteitä saa myös Finnair, joka tuntuu palvelevan asiakkaitaan todella hyvin verkon kautta.

Verkkomarkkinoinnissa voi onnistua. Matkailualan yritykset ovat siirtäneet pääosan markkinoinnistaan ja jopa asiakaspalvelustaan web-sivuilleen. Myös pankit ovat osaavat ottaa verkosta sen tarjoaman hyödyn. Nyt verkon voima on tarjolla kaikille, jopa pienille nyrkkipajoillekin, jos vaan toimeen ryhdytään.

Verkkosivujen laatimisessa on selvät pelisäännöt ja toimintatavat, jotka sopivat yleispätevinä ohjeina melkein jokaiselle yritykselle. Perusohjeena on tehdä sivut helposti käytettäviksi ja navigointi sujuvaksi. Käytettävyys meneekin ulkoasua ja muuta sisältöä edelle ominaisuutena, tutkimusraportissa ilmenee. Toinen peukalosääntö on: älä kikkaile, yksinkertainen on kaunista.

Verkko on jatkossa kaikkein tärkein kanava yrityksen markkinoinnissa. Kaikki vastaajat ovat tästä lähes yksimielisiä. Myös kuluttajat odottavat, että verkosta saa ensimmäisenä sen tiedon, jota he toivovat yrityksiltä.

Lisää raportista