Tavoitteena on keventää organisaatiota, selkeyttää vastuita ja tehostaa toimintaa. Uudistukset tulevat voimaan 1.11.2006.

Uusi linjajohtamisjärjestelmään perustuva organisaatio korvaa aiemman matriisiorganisaation. Uuden organisaation vastuualueet ovat seuraavat: Lasse Rosengren vastaa lakiasioista ja tv-sisällöntuotanto- sekä premediatoimialoista, Kai Järvikare vastaa talous- ja tietohallinnosta, päätoimittaja Pekka Seppänen on talous-toimialan lehtien toimitusten esimies ja päätoimittaja Kauko Ollila on teollisuus- ja it-toimialojen lehtien toimitusten esimies, Jarl Michelsson vastaa kustannustoiminnan mediamyynnin myynnistä ja markkinoinnista, Mikko Saarela vastaa levikki-, kirja-, koulutus- ja sisältömyynnistä ja Mika Malin vastaa kirjat-, koulutus-, tapahtumat – sekä online-liiketoiminnasta. Henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä vastaa hallintojohtaja Ulla Takala ja viestinnästä viestintäpäällikkö Raija Palomäki. Kaikki edellä mainitut raportoivat toimitusjohtaja Juha Blomsterille.

Talentumin Suomen kustannustoiminnan mediamyynnissä myyntijohtajaksi on nimitetty Sanna Myller.

Talentumin ruotsalaisessa tytäryhtiössä Talentum Sweden AB:ssa on oma johtoryhmänsä ja sen toimitusjohtaja Christer Björkin raportoi suoraan toimitusjohtaja Juha Blomsterille.

Talentumin tytäryhtiön Suoramarkkinointi Mega Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Timo Niemi, joka tätä ennen on toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana. Hänen edeltäjänsä Mikko Saarela siirtyy Talentumiin.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat ennestään Talentum -konsernin palveluksessa.