Lehden perustivat kuusi TVK:laista terveydenhuoltoalan liittoa luomaan perustaa yhteisen järjestön rakentamiselle. Tehy perustettiin seuraavana vuonna eli 1982, jolloin jäseniä oli 57 000. Vuosien myötä uusia jäseniä ja kokonaisia ammattiryhmiä
on tullut mukaan. Nyt Tehyn jäsenmäärä on 124 000, ja liitto edustaa hyvin laajasti koulutettua hoitohenkilöstöä.

Lehden aihepiiri on laajentunut alun järjestökeskeisyydestä monipuoliseksi ja ajankohtaiseksi hoitoalan äänenkannattajaksi. Peruslinjaus ei silti ole muuttunut: Tehy-lehti on jäsenen asialla ja lukijoidensa puolella. Tasa-arvo laajasti ymmärrettynä on kautta vuosien säilynyt kiinnostuksen kohteena. Toimituksessa työskentelee nykyisin kahdeksan henkilöä, päätoimittaja on Päivi Jokimäki.

Tehyn ensimmäisen puheenjohtajan Toini Nousiaisen mukaan lehden ja koko Tehyn perustamisen kantavana ajatuksena oli, että liitoilla oli huomattavasti enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Nähtiin, että edunvalvontatyön saaminen yhteen antoi parhaat mahdollisuudet myös ammatin kehittämiseen.

Tehyn nykyinen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola toteaa, että
sama keskustelu on ajankohtainen edelleen. Varsinkin nyt, kun
neuvottelukierrokseen valmistautuminen alkaa toden teolla, koulutettua hoitohenkilöstöä yhdistää tavoite jäsenten edunvalvonnan hoitamiseksi.