Lehti tarjoaa tietoa ja työkalut kevyempään elämään, perustana ovat pysyvä painonhallinta sekä terveellinen ja turvallinen tapa laihtua.

Suomalaisten painokehitys noudattelee yleistä länsimaista trendiä, ja lihavuus onkin yksi suurimpia uhkia suomalaisten terveydelle. Ylipainon terveysriskien hallinnassa korostuvat yksilön oma motivaatio ja kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin.

KG:n ensimmäinen numero ilmestyy keskiviikkona 3.1.2007. Vuonna 2007

KG ilmestyy kaikkiaan seitsemän (7) kertaa. Lehteä myydään sekä tilauspohjalta että irtonumeromyynnissä. KG:n päätoimittajaksi on nimitetty Päivi Laakso.