Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Sanoma Magazines Finland ovat
allekirjoittaneet sopimuksen Prima-lehden kustantamisesta 1.1.2007 alkaen. Aiemmin lehteä on tehnyt Alma Media Lehdentekijät.

Lehden kohderyhmänä ovat Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyritysten ylin johto, viranomaiset ja poliittiset päättäjät.

Prima ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja sen painosmäärä on 35 000. Lehden vastaava päätoimittaja on Eija Lampi Elinkeinoelämän Keskusliitosta.

Prima-lehti on ilmestynyt Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenlehtenä vuodesta 2004 alkaen. Se on kehittynyt myös vahvaksi talousaikakauslehdeksi, jonka sisältö rakennetaan EK:n strategisesti tärkeinä pitämistä aiheista.

-Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyrityksistä 96 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille on tärkeää saada tietoa tiiviissä muodossa ja analysoituna yritysten toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn vaikuttavista asioista, vastaava päätoimittaja Eija Lampi kiteyttää Priman tehtävän.

–Kohderyhmältään ja sisältöajatukseltaan lehti
istuu hyvin Yritysjulkaisujen sekä toimitukselliseen että
markkinoinnilliseen osaamisprofiiliin, sanoo kustantaja Eija
Toiviainen Sanoma Magazines Finlandin Tekniikkalehdet ja
yritysjulkaisut -yksiköstä.