VTM Susanna Marklund, 38, on nimitetty BasWare Oyj:n viestintäpäälliköksi 15.8. alkaen.

Hän vastaa BasWare-konsernin lehdistösuhteista sekä talous- ja sijoittajasuhdeviestinnästä. Hän on myös BasWaren johtoryhmän sihteeri ja vastaa yhtiön sisäisestä viestinnästä.