-Kuluttajavirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella suurin ongelma on se, että kuluttajille luvataan ilmaisia lehtiä esimerkiksi arvontavoittoina tai palkintona hyvästä asiakkuudesta tai tutkimukseen osallistumisesta. Asiasta tulee virastoon ilmoituksia viikoittain, kertoo johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta.

-Telemarkkinoinnin laadun kohottaminen on koko toimialan ja kaikkien osapuolten intressi ja tämä yhteistyöprojekti niveltyy hyvin tähän jatkumoon, sanoo Suomen Suoramarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko.

-Liittoihin kuuluvien yritysten pitäisi tuntea hyvin puhelinmyynnin pelisäännöt. Erityishuomio kiinnitetään laajan puhelinmyyjäverkoston toimintatapoihin, toteaa puolestaan Aikakauslehtien Liiton toimitusjohtaja Matti Ahtomies.

Yhteistyöprojektissa Kuluttajavirasto raportoi liitoille tiiviisti yhteydenottojen perusteella lehtien puhelinmarkkinoinnin epäkohdista ja ongelmayrityksistä. Liitot puolestaan tiedottavat tehostetusti jäsenyrityksilleen pelisäännöistä ja toimittavat jäsenyrityksiä koskevat ongelmatapaukset yritysten käsiteltäviksi.