Ilkka Saari (FM) on nimitetty YLE TV2:n kanavapäälliköksi 1.10.2006 alkaen. Saari siirtyy uuteen tehtävään YLE TV2:n faktaohjelmien ohjelmapäällikön tehtävästä. Saari on työskennellyt YLEssä aiemmin YLE TV2:n Ajankohtaistoimituksessa reportterina, toimitussihteerinä, tuottajana ja ulkomaantoimittajana sekä YLE TV2:n Asiaohjelmien toimituksen, myöhemmin YLE Asiaohjelmien päällikkönä.

h5.YLE Teokset sai päällikön

Juha Rosma (VTK) on nimitetty Asia- ja kulttuuri-YLEn ohjelmistoalueelle perustettavan Teosten osaamiskeskuksen päälliköksi. Rosma siirtyy uuteen tehtävään YLE Draaman ohjelmapäällikön tehtävästä. Rosma on työskennellyt YLEssä aiemmin YLE TV2:n Draamatoimituksen päällikkönä sekä YLE TV-Draaman päällikkönä.