Helsinki nappasi neljä ykkössijaa Helsingin yliopiston verkkoviestinnän professori Pekka Aulan tutkimuksessa, jossa vertailtiin yhdeksän suomalaisen kaupungin mainetta kuudessa eri kategoriassa. Aulan tutkimusraportti julkaistaan syksyllä 2006.

Tutkimuksessa on mukana yhdeksän suurten seutukuntien keskuskaupunkia, ja ne sijoittuivat kokonaistuloksissa seuraavaan järjestykseen: 1) Helsinki, 2) Tampere, 3) Turku, 4) Oulu, 5) Jyväskylä, 6) Kuopio, 7) Lahti, 8) Vaasa ja 9) Lappeenranta.

Tutkimuksessaan Pekka Aula muodosti kaupunkimaineen kokonaiskuvan kuudesta päätekijästä, joita ovat kaupunkimiljöö, kaupungin johtaminen, kaupungin julkinen kuva, kaupungin palvelut, kaupunkivastuu ja kaupungin innovatiivisuus.

Vetovoimaisena ja vastuullisena pidetty Helsinki sai parhaan arvion julkisesta kuvasta, kaupungin palveluista, innovatiivisuudesta sekä kaupunkivastuusta. Parhaaksi kaupunkimiljööksi vastaajat arvioivat Tampereen ja johtamiseltaan parhaaksi kaupungiksi Oulun. Johtamiskategoriassa Helsinki arvioitiin yllättäen heikoimmaksi ja miljööltään toiseksi huonoimmaksi.

Maine on mielipide

Professori Aula korosti, että mainetarkastelussa on kyse ihmisten henkilökohtaisista näkemyksistä ja tulkinnoista. Mielipiteet muodostuvat omakohtaisten kokemusten lisäksi median välityksellä ja tuttavien kertomusten pohjalta. Myös internetillä on vaikutusta. Helsingin hyvää menestystä selittää osaltaan se, että pääkaupunki on paljon julkisuudessa ja enemmistö suomalaisista tuntee kaupungin jollain tavalla.

Professori Aula totesi tavoitteellisen maineenhallintatyön olevan tärkeää, ei vain yrityksille mutta myös kaupungeille. Maine voi siivittää kaupungin menestystä ja toisaalta taas aiheuttaa kurjistumisen syklin. Vertailussa kaupungin listasijoittumista tärkeämpää ovat ilmiöt maineen rakentumisen
taustalla.

Tutkimus toteutettiin kyselyllä, ja sen vastaajat olivat 18-65 <>vuotiaita suomalaisia. Vastaajia oli noin 500-570 jokaista kaupunkia kohti siten, ettei kukaan osallistunut oman asuinkaupunkinsa arviointiin. Tutkimuksen rahoitti Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenian Verkkoviestinnän
osaamisalusta -hanke.