Liiton mukaan poliisi vaikeutti vapaata tiedonvälitystä.

Tapahtumailtana Suomen Kuvalehden valokuvaaja seurasi työnsä puolesta, kun poliisi saartoi mielenosoittajia, ja kuvasi tapahtumat. Tilanteen lauettua valokuvaaja otettiin kuitenkin kiinni ja pidettiin poliisin säilössä yhteensä 18 tuntia, koska hän oli jatkanut kuvaamista poliisin poistumiskäskyn jälkeen.

Liiton mukaan tapaus on periaatteellisesti vakava, koska kiinniotettu oli tiedotusvälineen palveluksessa oleva journalisti, joka työnsä puolesta oli paikalla raportoidakseen tapahtumista. Hänen oma käyttäytymisensä ei haitannut poliisin toimintaa. Poliisi oli tietoinen siitä, että hän oli arvostetun lehden palveluksessa ja että hän toimi työnsä puolesta tiedonvälitystehtävässä. Valokuvaajalla oli lehdistökortti.

Yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden nopea ja ammattimainen raportointi tiedotusvälineiden välityksellä on koko yhteiskunnan edun mukaista. Viestinnän Keskusliitto pitää tärkeänä, että tiedotusvälineiden edustajat voivat olla läsnä välittämässä tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista myös silloin, kun niihin liittyy poliisioperaatioita, edellyttäen että siitä ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Vapaa, tehokkaasti toimiva tiedonvälitys on länsimaisen demokratian perusoikeus ja -edellytys. Tämän lähtökohdan tulee käsityksemme mukaan olla myös poliisitoiminnan ohjeistuksen lähtökohtana.

Liitto toteaa, että Asem-kokouksen yhteydessä 9.9.2006 pidetyn mielenosoituksen yhteydessä poliisin toimenpiteet mainittua valokuvaajaa kohtaan eivät ole miltään osin hyväksyttävissä. Tämän päivän tiedonvälitys on reaaliaikainen myös lehdistön osalta, koska internet mahdollistaa sekä kuvien että tekstien julkaisemisen milloin tahansa. Kansalaiset myös olettavat näin tapahtuvan.

On täysin käsittämätöntä, että poliisin toiminnan vuoksi asianomaisen valokuvaajan ottamien kuvien käyttöön syntyi yli 18 tunnin viive. Tästä syystä sisäasiainministeriön on selvitettävä tapaus perusteellisesti ja huolehdittava, että poliisilla on jatkossa selvät ohjeet siitä, miten toimittajien ja kuvaajien työskentely vastaavanlaisissa tilanteissa turvataan eikä estetä, todetaan liiton kirjeessä.

Viestinnän Keskusliitto korostaa, että se ei ota millään muulla tavoin kantaa poliisin toimintaan Asem-mielenosoituksen yhteydessä.