Radio ohjaa tehokkaasti nettiin, jos kampanja on hyvin suunniteltu ja spotti on riittävän hyvä. Parhaimmillaan radio toi verkkosivustolle 47 % sivustolle tulleista. Näin toteaa Helsingin Sähköinen Toimisto, joka tutki yhteistyössä RAB:n kanssa radion käyttöä verkkoviestinnän markkinointivälineenä.

Tutkimukseen valikoitui touko-kesäkuussa 2006 kahdeksan eri kampanjaa. Ehtona mukana ololle oli radion kuuluminen mediamixiin, ja spotissa piti olla selkeästi ilmoitettu verkkosivuston osoite. Sivustolla oli kysymyslomake sivustolle tulijalle, minkä lisäksi mainostajalta pyydettiin kampanjan taustatietoja kuten esimerkiksi tavoiteltu kohderyhmä tai suunnittelukohderyhmä ja radiopanostuksen suhteellinen koko aikaisempaan. Kaikkiaan vastauksia saatiin eri sivuilla 5500 vierailleita kappaletta.

Radion kuuntelu muun toiminnan ohessa

Tutkimukseen osallistuneista 40 % ilmoitti kuuntelevansa
netin kanssa aina tai usein radiota. 76% vastanneista ilmoitti
kuuntelevansa radiota joskus netin käytön ohessa. Se on selkeästi eniten kaikista medioista. 28 % vastaajista ilmoitti kuuntelevansa radiota parhaillaan. Mainostajan kannalta netin käyttö ja radion kuuntelu muistuttaakin hyvin pitkälle radion kuuntelua autossa.

Radio toistaa ja kantaa viestiä

Radio ohjaa tehokkaasti nettiin – jos kampanja on hyvin suunniteltu ja spotti on riittävän hyvä. Parhaimmillaan radio toi verkkosivustolle 47 % sivustolle tulleista. Ne, jotka olivat tulleet sivustolle radion ohjaamina, muistivat kuulleensa mainoksen huomattavasti keskimääräistä useammin. Heidän mielestään radiomainos oli myös tasoltaan hyvä tai erinomainen.

Radion tehon mittaaminen on vaikeata ja tulokset radiota aliarvioivia

Radion tehon mittaaminen on haastavaa ja saadut tulokset ovat olleet usein radion vaikutusta aliarvioivia. Tämän osoittaa myös Helsingin Sähköisen Toimiston toteuttama tutkimus.

Radiomainoksen kuulleista ja töissä vastanneista yli puolet kertoi
kuulleensa mainoksen edellisen kerran juuri työpaikallaan. Saman
päivän aikana radiomainoksen kuulleita oli kolminkertainen määrä
verrattuna heihin, jotka ilmoittivat tulleensa sivustolle juuri radion
ohjaamina. Viikon aikana kuulleiden määrä oli viisinkertainen.