Markkinointiviestinnän Toimistojen liiton MTL Viestintätoimistojen ja Uudenmaan TE-keskuksen ESR-hankkeessa järjestelmän toteuttivat ensimmäisinä Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy, MCI Press Oy, Medita Communication Oy, Viestintäharju Oy:n internet-osasto sekä Viestintä Oy Viisikko.

Hankkeeseen lähdettiin, koska MTL Viestintätoimistot pyrkivät tarjoamaan asiakastarpeeseen perustuvaa, tasalaatuista palvelua ja kehittämään jatkuvasti omaa toimintaansa. Viiden pilottitoimiston kokemusten perusteella määritellään jatko. Suurin osa MTL Viestintätoimistojen jäsenistä on ilmaissut kiinnostuksensa laatujärjestelmän käyttöönottoon lähivuosien aikana.

Suomalaisiin oloihin sovitettu laadunhallintajärjestelmä perustuu kansainvälisen viestintätoimistojen järjestön ICCOn suositukseen. Vaatimukset täyttävässä laatukirjassa on kuvattu kunkin toimiston laatupolitiikka, ydin- ja tukiprosessit, niiden dokumentointi, tuotteet ja palvelut sekä resurssit ja työnjako. Lisäksi kirjaan on koottu yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

”Hyvin ohjattu laatuhanke selkeytti prosessejamme ja palvelutarjontaamme. Järjestelmän ansiosta hyödynnämme asiakaspalautetta entistä järjestelmällisemmin”, sanoo Medita Communicationin toimitusjohtaja Tiinu Wuolio.

Laatuhankkeen suunnittelusta, valmennuksesta ja auditoinneista vastasi konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy.