Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007-tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän ensi vuonna. Panostuksia suunnataan entistä enemmän muun muassa verkko-, suora- ja mobiilimainontaan. Myös televisio- ja myymälämainonta sekä tapahtumamarkkinointi kiinnostavat.

Mainostajat näkevät yrityksensä kysynnän kehittyvän suotuisasti loppuvuonna ja vilkastuvan edelleen vuonna 2007.

Mainosbarometrissa kysyttiin tällä kertaa myös mainostajien toiveita medioiden toimintatapojen kehittämiseksi.
-Luovat, asiakaslähtöiset mediaratkaisut tulevat entistä tärkeämmiksi medioiden välisessä kilpailussa mainoseuroista. Mainostajat toivovat medioiden tuottavan myös parempia tutkimustietoja erityisesti medioiden tehokkuudesta ja vertailtavuudesta, toteaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja
Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Suurin osa mainostaa syksyllä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti

Vastaajista 17 prosenttia uskoo käyttävänsä enemmän euroja kuin alun perin oli suunnitelmissa. Toimenpiteitä karsivia ilmoittautuu sama 17 prosenttia, joten saldoluvuksi muodostuu nolla.

Toimialoista kauppa (saldo -9) ja moniala (-6) varautuvat supistuksiin, palvelu pitäytyy suunnitelmissaan (0) ja teollisuus uskoo panostavansa suunniteltua enemmän (12).

Mainosbudjettiaan loppuvuonna suurentavat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin noin yhdeksän prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata keskimäärin 15 prosenttia.

Ensi vuonna panostuksia kasvatetaan

Kun kysyttiin, miten markkinointiviestinnän panostukset kehittyvät vuonna 2007 tähän vuoteen verrattuna, budjettiaan kasvattavia oli 39 prosenttia ja vähemmän panostavia 16 prosenttia. Näiden erotuksena saldoluvuksi tulee 23.

Toimialoista positiivisimmin ensi vuoteen suhtautuu teollisuus, jonka saldoluku on 54. Myös kauppa aikoo lisätä toimenpiteitään – saldoluku on 22. Palvelu- ja monialayritykset ovat varovaisempia (saldot -8 ja -10).

Mainosbudjettiaan suurentavat vastaajat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin noin 14 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata samoin 14 prosenttia.

Sähköinen media koetaan kiinnostavaksi

Mainostajien Liiton jäsenyritysten arvioita ensi vuoden markkinointiviestinnän kehityksestä selvitettiin myös mediaryhmittäin ja menekinedistämistoimenpiteittäin. Suurimmat positiiviset saldoluvut saavat verkkomedia (57), suoramainonta (50), sähköposti (44) ja mobiilimainonta (40). Mainostajien suunnitelmissa ovat vahvasti myös muun muassa televisio- ja myymälämainonta sekä tapahtumamarkkinointi.

Aikakauslehtien näkymissä ei ole suuria muutoksia; kiinnostavin ryhmä on asiakaslehdet. Miinusmerkkisiä saldoja muodostuu painetuille hakemistoille (-49), mainoslahjoille (-29),
elokuvamainonnalle (-24) ja sanomalehdille (-23).

Tämä vuoden tutkimuksessa kysyttiin erikseen aikeita mainostaa painetuissa ja sähköisissä hakemistoissa/hakupalveluissa. Sähköisten hakupalveluiden näkymät ovat painettuja valoisammat, mutta saldoluku jää kuitenkin negatiiviseksi (-3).

Kysyntäodotukset myönteisiä myös ensi vuonna

Mainosbarometriin vastanneet yritykset arvioivat myös kysyntänäkymien kehitystä kuluvan vuoden lopulla. Oman yrityksensä kysynnän kasvuun uskoo 60 prosenttia vastaajista. Vain kaksi prosenttia ennakoi laskevaa kysyntää omalla alallaan.
Saldoluvuksi muodostuu 58. Positiivisimmin tilanteen näkevät palvelualojen edustajat.

Myönteisen kysyntäkehityksen arvioidaan jatkuvan myös ensi vuonna. Saldoluvut ovat tätä syksyä suuremmat kaikilla yoimialoilla palvelualaa lukuun ottamatta. Kaikkien vastaajien saldoluku on 64. Vauhdittuvaa kysyntää odottaa 70 prosenttia vastaajista. Kysynnän laskuun uskoo vain 6 prosenttia.