Säätiö myönsi Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselle perustettavan vierailevan journalistiikan professorin virkaa varten 0,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan säätiö jakoi torstaina 2,7 miljoonaa euroa apurahoina 23 eri kohteeseen.

Apurahoista suurimman, miljoona euroa sai Päivälehden museo näyttelytilojensa uudistamiseen.

Muut apurahat olivat suuruudeltaan 3 000–266 000 euroa.

Säätiön yliasiamies on Heleena Savela.