Kansainvälisiin formaatteihin perustuvien televisio-ohjelmien osuus televisiotarjonnasta on Suomessa vähäinen, vaikka ne saavat paljon julkisuutta, toteaa liikenne- ja viestintäministeriö arvioissaan. Subtv:llä formaatteja on eniten, mutta kuitenkin vain 13 prosenttia koko ohjelmistosta.

Nelosella formaattien osuus on seitsemän ja MTV3:lla kuusi prosenttia tarjonnasta. Yleisradion ohjelmistosta formaattien osuus jää alle prosentin.

Formaatit ovat kuitenkin parhaan katseluajan ohjelmistoa. Ne muodostavat viidenneksen niin MTV3:n kuin Nelosenkin iltaohjelmistosta ja jopa lähes kolmanneksen Subtv:n prime time -tarjonnasta.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä Suomalainen televisiotarjonta 2005, jossa tutkittiin analogisten ja digitaalisten televisiokanavien tarjontaa ja monipuolisuutta. Televisiotarjonnan monipuolisuutta on tutkittu vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Suomalaista televisiotarjontaa verrattiin tutkimuksessa myös Ruotsin tarjontaan.

100 tuntia ohjelmaa joka päivä

Analogiset ja digitaaliset kanavat lähettivät viime vuonna noin 100 tuntia televisio-ohjelmaa joka päivä. Digitaalisten kanavien kokonaislähetysmäärä on hieman kasvanut ja analogisten vähentynyt edellisvuodesta.

Television ohjelmatarjontaa hallitsi ulkomainen fiktio. Seuraavaksi eniten oli tarjolla ajankohtais- ja asiaohjelmia sekä viihdettä.

TV1:n ja TV 2:n tarjonta on hieman kaventunut, mutta se on edelleen kaupallisia kanavia monipuolisempaa. Kaupalliset kanavat ovat puolestaan muuttaneet ohjelmistoaan monipuolisemmaksi. Monipuolisimmat kanavat ovat FST-D ja TV2. TV1 on edellisvuosien tapaan kanavista informaatiopainotteisin.

Suomalainen ja ruotsalainen televisiotarjonta on melko samanlaista, molemmissa maissa on muutama yleiskanava ja niitä täydentäviä erityiskanavia.