Palkintoraatiin kuuluivat puheenjohtajana professori Marjo Mäenpää, Taideteollinen korkeakoulu, sekä jäseninä museojohtaja Berndt Arell, Helsingin kaupungin taidemuseo ja lavastaja Anu Maja, Oy Yleisradio Ab. Raadin sihteerinä toimi AVEKin pääsihteeri Juha Samola.

“Palkintoraati on tänä keväänä työskennellyt työteliään ja rakentavan yksimielisyyden hengessä, kerrotaan raadin lausunnossa. “Raati halusi tänä vuonna rajata väljästi mediataiteen käsitettä koskemaan niin kaikenlaista vuorovaikutteista digitaalista taidetta kuin ns. perinteistä
videotaidetta. Työskentelyssään raati piti ohjenuorana, että palkinto on tunnustus luovasta työstä. Emme lähteneet palkitsemaan taiteilijoita pitkästä ja vaikuttavasta työrupeamasta. Ennemminkin halusimme löytää tekijän teoksissaan osoittamaa omaperäisyyttä ja rohkeutta audiovisuaalisten ilmaisukeinojen laajentamiseen.”

Videotaiteilijoiden joukossa Sassin tuotannossa on monipuolisesti myös puhtaita ääniteoksia ja ääni-installaatioita. Tunnusomaista Sassin työskentelylle on äänen ja kuvan luova yhdistäminen. Sassin töissä ilahdutti teoksiin sisältynyt jonkinlainen vino huumori ja tietty vimmaisuus sekä äänen ja kuvan hyvä tasapaino. Lisäksi teokset olivat temaattisesti varsin yksinkertaisia ja rakenteeltaan selkeitä ja helposti hahmotettavia. Silti Sassin teokset eivät ole helppoja tai itsestään selviä. Töissään Sassi osoittautuu
laaja-alaiseksi, mutta tinkimättömäksi taiteilijaksi; ytimekkäillä
töillään hän ei mielistele katsojia vaan säilyttää persoonallisen
otteensa ja oikeutensa ilmaista itseään.

AVEK jakaa tekijänoikeuskorvauksia audiovisuaalisen kulttuurin
edistämiseen. Korvaukset ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään mm. tyhjistä videokaseteista ja DVD-levykkeistä. Hyvitysmaksun jakosuhteista tekee vuosittain päätöksen opetusministeriö.